ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಡಿ .ಕೆ .ಶಿವ ಕುಮಾರ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂಧನ ಸಚಿವ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬೆವಿಕಂ
ರೂಂ ನಂ ೩೩೬, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಂ :080 – 22258004
2. ಶ್ರೀ ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್,ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ಬೆಂ,ಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೧
ನಂ :080-22354929
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-22354928
ಇಮೇಲ್:[email protected]om.co.in
3. ಡಾ||ಆರ್ ಸಿ ಚೇತನ್,ಐಆರ್ ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಣಕಾಸು)
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧
ನಂ : 080-22340055
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-22340111
ಇಮೇಲ್: [email protected]
4. ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಜು
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ಬೆಂ,ಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೧
ನಂ :
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ :
ಇಮೇಲ್: [email protected]

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಕ್ತರ್ , ಭಾ . ಆ . ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಟಿ . ಹೆಚ್ . ಎಂ ಕುಮಾರ್, ಭಾ . ಆ . ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಬಿ.ಸಿಂಧು,ಐಎಎಸ್
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -III(ಬಿ & ಆರ್ )
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೪೯ಎಫ್ ,೨ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು
4. ಜಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ,ಬಿ . ಎಂ . ಎ . ಜೆಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ , ಬೆಂಗಳೂರು
5. ಎ . ಎನ್ . ಜಯರಾಜ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1.

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೫೮೩,೩ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,ಮತ್ತಿಕೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೪೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9448243468/9886134417
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-23606211
ಇಮೇಲ್: [email protected]
2. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಕುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೧೨/೨,’ಎ’ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ,೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ಗೋಪಾಲಪುರಂ ,ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : 9886094632
ನಂ : 080-23380196
ಇಮೇಲ್: [email protected]
3. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೧೮೫೩,೧೧ನೇ ಮೈನ್ ,೩೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ಬನಶಂಕರಿ ೨ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೭೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9844183244
ನಂ : 080-26711547
ಇಮೇಲ್: [email protected]
4. ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ ನಂ ೧೯,ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,ಆಡುಗೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೩೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9060802077/9036188099
ನಂ: 080-25711761
ಇಮೇಲ್: [email protected]
5. ಶ್ರೀ ಕೆ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
“ಸುಮಿತ್ರ”,ನಂ ೧೫,೩ನೇ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ,೧೫ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೩
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9448212344/9740651422
ಇಮೇಲ್: [email protected]
6. ಶ್ರೀ ಎ ಮೊದಲೈ ಮುತ್ತು ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಅಂಥೋನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
೧೦೯/೧,ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ – ೫೬೩೧೧೭
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9880722154
ಇಮೇಲ್: [email protected]
7. ಶ್ರೀ ಶಬ್ದಾರ್ ಹುಸೈನ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಶೇಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಮಾರಳವಾಡಿ,ಹೋಬಳಿ – 562121
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9731503729/9900215174
ಇಮೇಲ್: [email protected]
8. ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ ನಂ ೯೭೨,೨ನೇ ಮೈನ್ ,೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9845451596
ನಂ :080-23112563(O)
ಇಮೇಲ್: [email protected]
9. ಶ್ರೀ ಜಯರಾಂ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
‘ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ ‘,ಮಾರುತಿ ಮೋಹನ್,ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ (ಹಿಂಭಾಗ )ಕಾಲ್ಯ ಗೇಟ್
ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9535923335
ನಂ : 080-27745024
E-mail : [email protected]

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ
ಎಫ್ ಸಿಎಸ್
ರೂಂ ನಂ.೧೧೧,೧ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ,’ಬಿ ‘ ಬ್ಲಾಕ್,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್
ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೧
ನಂ :080-22266011/080-22266033
ಇಮೇಲ್: [email protected]