ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು / ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್

1. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, S.C ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು 56009
ದೂರವಾಣಿ: 080-22258537
ಶ್ರೀ. ಟಿ.ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಬಲರಾಮ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

2. ಕೆಇಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – No.28, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್
ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-56009
ದೂರವಾಣಿ: 080-22281049
ಇ೦. ಟಿ.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಇ೦. ಕೆ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

3. ಕೆಇಬಿ ಎಸ್.ಸಿ. / ಎಸ್. ಟಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್
ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560001
ದೂರವಾಣಿ: 080-22343873
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ದಾಸ್‌ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

4. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560009
ದೂರವಾಣಿ:080 – 22372321
ಶ್ರೀ. ಎಚ್.ಎಲ್. ಮುಕುಂದ,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

5. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು 560001, ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್
ದೂರವಾಣಿ: 080-22343873
BESCOM ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಭಾಗದ ಎದುರು, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು -560010
ಶ್ರೀ. ಜೆ. ಲೋಕೇಶ್,ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದವ್ವಣವರ್ ,ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

6. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ / ಎಸ್ಕಾಂ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ – ಎ ಇ ಇ ಕಛೇರಿ ಕಂಪೌಂಡ್
ರಾಜಾಜಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560010
ಜಿ. ಶೀಲಾ. ಬಿ ಇ, ಎಮ್ ಬಿ ಎ, ಎಫ್ ಐ ಇ, ಸಿಇ (I), ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೊ: 9449844799
ಎಮ್. ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಇ, ಎಮ್ ಬಿ ಎ, ಎಮ್ ಐ ಇ, ಸಿಇ (I), ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೊ : 9448988664