Circular – Guidelines regarding implementation of DTLMS Project

Circular – Guidelines regarding implementation of DTLMS...

Read More

ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಪದವೃಂದದವರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ‘ಸಿ’ ಮತ್ತು ‘ಡಿ’ ಪದವೃಂದದವರ ವಿವಿಧ ಮುಂಗಡಗಳ ಬಾಕಿ...

Read More

Circular- Implementation of Distribution Transformer Lifecycle Management software in BESCOM

Circular- Implementation of Distribution Transformar Lifecycle Management software in...

Read More

Circular-List of Officers who have not Submitted CR’s

List of Officers who have not submitted...

Read More

Circular- regarding declaration of Assets and Liabilities for the calendar year 2017

Circular- regarding declaration of Assets and Liabilities for the calendar year...

Read More

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯೋಗ(ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ) ಆದೇಶ, 2013ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಪದವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ...

Read More

Circular-Probationary period declaration reg

Circular-Probationary period declaration...

Read More

11KV FEEDER WISE SCHEDULE OF POWER SUPPLY FOR THE DAY 17.08.2018

...

Read More

Power Interruption Information

Outages due to KPTCL Grid...

Read More

Customer Outage information

Customer Outage...

Read More

RECRUITMENT in BESCOM
Date : Monday, September 25th, 2017
Power Interruption Information
Date : Monday, January 16th, 2017

Welcome to
HT Online Application

(New Initiative of BESCOM)

Know More