BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

SMS: 58888
Helpline: 1912
9449844640

ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಡಿ .ಕೆ .ಶಿವ ಕುಮಾರ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಂಧನ ಸಚಿವ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಬೆವಿಕಂ
ರೂಂ ನಂ ೩೩೬, ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು
ನಂ :080 – 22258004
2. ಶ್ರೀ ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್,ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ಬೆಂ,ಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೧
ನಂ :080-22354929
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-22354928
ಇಮೇಲ್:md@bescom.co.in
3. ಡಾ||ಆರ್ ಸಿ ಚೇತನ್,ಐಆರ್ ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಣಕಾಸು)
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೧
ನಂ : 080-22340055
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-22340111
ಇಮೇಲ್: df@bescom.co.in
4. ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಜು
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ)
ಬೆ ವಿ ಕಂ ,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ,ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ಬೆಂ,ಗಳೂರು -೫೬೦೦೦೧
ನಂ :
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ :
ಇಮೇಲ್: dt@bescom.co.in

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಕ್ತರ್ , ಭಾ . ಆ . ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಿ , ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಟಿ . ಹೆಚ್ . ಎಂ ಕುಮಾರ್, ಭಾ . ಆ . ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಬಿ.ಸಿಂಧು,ಐಎಎಸ್
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -III(ಬಿ & ಆರ್ )
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೪೯ಎಫ್ ,೨ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು
4. ಜಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ,ಬಿ . ಎಂ . ಎ . ಜೆಡ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ , ಬೆಂಗಳೂರು
5. ಎ . ಎನ್ . ಜಯರಾಜ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು
6. ಎಂ .ನಾಗರಾಜು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘ,ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1.

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮಯ್ಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೫೮೩,೩ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,ಮತ್ತಿಕೆರೆ,ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦೦೪೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9448243468/9886134417
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂ : 080-23606211
ಇಮೇಲ್: gangadharamurthy123@gmail.com
2. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಕುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೧೨/೨,’ಎ’ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ,೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ಗೋಪಾಲಪುರಂ ,ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ : 9886094632
ನಂ : 080-23380196
ಇಮೇಲ್: sayeed1216@gmail.com
3. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ನಂ ೧೮೫೩,೧೧ನೇ ಮೈನ್ ,೩೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ಬನಶಂಕರಿ ೨ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೭೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9844183244
ನಂ : 080-26711547
ಇಮೇಲ್: yisschool@gmail.com
4. ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ ನಂ ೧೯,ಆನೆಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ,ಆಡುಗೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೩೦
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9060802077/9036188099
ನಂ: 080-25711761
ಇಮೇಲ್: suma2488@gmail.com
5. ಶ್ರೀ ಕೆ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
“ಸುಮಿತ್ರ”,ನಂ ೧೫,೩ನೇ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ,೧೫ನೇ ಕ್ರಾಸ್
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೩
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9448212344/9740651422
ಇಮೇಲ್: narasingaraobescom@gmail.com
6. ಶ್ರೀ ಎ ಮೊದಲೈ ಮುತ್ತು ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಅಂಥೋನಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
೧೦೯/೧,ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್ ಪೋಸ್ಟ್,ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ – ೫೬೩೧೧೭
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9880722154
ಇಮೇಲ್: jmj.ammuthu@gmail.com
7. ಶ್ರೀ ಶಬ್ದಾರ್ ಹುಸೈನ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೀ ಶೇಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಮಾರಳವಾಡಿ,ಹೋಬಳಿ – 562121
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9731503729/9900215174
ಇಮೇಲ್: sabdarhushain2786@gmail.com
8. ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ ನಂ ೯೭೨,೨ನೇ ಮೈನ್ ,೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ,ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9845451596
ನಂ :080-23112563(O)
ಇಮೇಲ್: spardhachaitra@rediffmail.com
9. ಶ್ರೀ ಜಯರಾಂ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
‘ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಲಯ ‘,ಮಾರುತಿ ಮೋಹನ್,ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ (ಹಿಂಭಾಗ )ಕಾಲ್ಯ ಗೇಟ್
ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ,ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂ :9535923335
ನಂ : 080-27745024
E-mail : bvjayaramu@gmail.com.

ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು
1. ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ
ಎಫ್ ಸಿಎಸ್
ರೂಂ ನಂ.೧೧೧,೧ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ,’ಬಿ ‘ ಬ್ಲಾಕ್,ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್
ಕೆ ಆರ್ ಸರ್ಕಲ್ ,ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೧
ನಂ :080-22266011/080-22266033
ಇಮೇಲ್: cs@bescom.co.in