BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

SMS: 58888
Helpline: 1912
9449844640

ಗಣಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(ECS)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ECS ವಿಧಾನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

 •   ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಗ್ರಾಹಕ RBI ಪ್ರತಿದಿನ ತೆರವು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನುಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು
 •   ಇದರ ಖಾತೆ  ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಮೂಲಕ.
 •   ಪಾವತಿಯ ದಿನ  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಇಂದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 •   ಪಾವತಿ ಪುರಾವೆ  ಪಾಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ “ECS” ಸಂದಾಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 •   ಬಿಲ್ ವಿವರಗಳು  ಗ್ರಾಹಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 •   ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ BESCOMಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ .
 •   ಯಾವುದೇ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲ .
 •   ಹಣ ಒಯ್ಯುವ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಇಲ್ಲ.
 •   ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಗತ್ಯಇಲ್ಲ.
 •   ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ನಷ್ಟಇಲ್ಲ.
 •   ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯಇಲ್ಲ.
 •   ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿ, ಹೀಗೆ ಮಸೂದೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ.
 •   0.25% ದರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Pages: 1 2

Vintage hublot replica watches are back this Friday, with some pretty amazing pieces, including one of the rarest Breitling chronographs you can find. The first execution of the the 765 AVI comes with a unique aperture at three o'clock that shows the elapsed minutes, rather than displaying the date, as you'd ordinarily expect. Speaking of chronographs, we have also included a really nice Universal Geneve Compax, and an Excelsior Park Monte Carlo, both listed on Ebay right now. You'll also find a double-signed pocket watch and a military Hublot Replica Watches 2777-1 in our selection. This is your Bring A Loupe for March 31, 2017.