ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು | BESCOM

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640

ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

Sl.no Particulars Link
1 1. WHERE CAN YOU PAY YOUR BILLS ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2 ಆರ್ ಎ ಪಿ ಡಿ ಆರ್ ಪಿ – ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು:ಆನೇಕಲ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಚಳ್ಳ ಕೆರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಡಿಬಿ ಪುರ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಹರಿಹರ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯೂರು, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕನಕಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಕುಣಿಗಲ್, ಮುಳಬಾಗಿಲು, ರಾಮನಗರ, ರಾಬೇರ್ಟ್ ಸನ್ ಪೇಟ್ / ಕೆ ಜಿ ಎಫ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಶಿರ, ತಿಪಟೂರು, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.
2(a) ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹಾಗು ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
2(b) ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3(a) ಬೆ ವಿ ಕಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರೇ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
3(b) ಹೊಸ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
4 ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.