BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

SMS: 58888
Helpline: 1912
9449844640

24X7 ಸಹಾಯವಾಣಿ

  • ಬೆ ವಿ ಕಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ 24 x 7 ಸಹಾಯ ಲೈನ್ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ.

  • 25 ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1912 ¸ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು

  • ಇಲ್ಲಿ 120 ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ನಿರ್ವಾಕರು, 12 ತಂಡ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು 4 ತಂಡ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಳಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಹಾಯಕರು, ಜೂನಿಯರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಹಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುತ್ತಾರೆ.

  • ಗ್ರಾಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಬೆ ವಿ ಕಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

  •  ದೂರುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬೆವಿಕಂ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

Vintage hublot replica watches are back this Friday, with some pretty amazing pieces, including one of the rarest fake rolex watches you can find. The first execution of the the 765 AVI comes with a unique aperture at three o'clock that shows the elapsed minutes, rather than displaying the date, as you'd ordinarily expect. Speaking of breitling replica watches watches, we have also included a really nice Universal Geneve Compax, and an Excelsior Park Monte Carlo, both listed on Ebay right now. You'll also find best replica watches and a military Hublot Replica Watches 2777-1 in our selection. This is your replica rolex for March 31, 2017. I just like audemars piguet replica watch in fact.