ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

BESCOM

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:        ಕರೆಮಾಡಿ: 080 22873333                 
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 9243150000                     
ಲಾಗ್ ಆನ್: www.bescompgrs.org
Scheduled power outage from 2014-04-22 09:00:00 to 2014-04-23 21:00:00. Areas affected : RAMAGONDANAHALLI,VARTHUR,GUNJUR,EPIP ZONE AREA AND MAIN ROAD AND SURRONDING. For more information, visit Power Outages

ಬೆವಿಕಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ(ಬೆವಿಕಂ)ವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ೮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41,092 ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 207 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು››

ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

24 *7 ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ದೂರು ದಾಖಲೆ ಸೌಲಭ್ಯ

- ಬೆವಿಕಂ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಕಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ...

ಬೆವಿಕಂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು

- ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆ ವಿ ಕಂ ನ ೨೧೨...

ಗ್ರಾಹಕ ಒಡನಾಟ ಸಭೆಗಳು (CIM)

- ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಒಡನಾಟ ಸಭೆಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ...

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ (DAS)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನೀಕರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ...