BESCOM | Bangalore Electricity supply company Ltd.

BESCOM : Bangalore Electricity Supply Company Limited

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ : 58888
ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1912
9449844640
Information

ಬೆವಿಕಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ (ಬೆವಿಕಂ)ವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 41,092 ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 207 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಸುದ್ದಿ  

1.ಬೆವಿಕಂನಲ್ಲಿ 1:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
(ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೂಲದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕರೆಪತ್ರವನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

2.ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರಗಳ ಕೀ,
ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು, ಪರಿಷ್ಕøತ 1:2 ರ ಅನುಪಾತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ದಿನಾಂಕ: 13.11.2017

3.ಹೊಸ ಜಕಾತಿ-2018

4.ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು / ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು / 07.07.2017 ರಂದು ನಡೆದ
ಬೆವಿಕಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀಲಿಗಳ ಉತ್ತರ

5.ಬೆವಿಕಂ ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

6.ಕಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದಾಳು-2016 ರ ಅಂತಿಮಪಟ್ಟಿ-ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

7.ಕೆಇಆರ್ ಸಿ - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ತೆರಿಗೆ

8.ದಿನಾಂಕ 11.12.2017 ರಿಂದ 21.12.2017 ರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ